Manege de Binckhorst

CarboneCare heeft al jaren goede contacten met de Binckhorst en heeft destijds mede aan de basis gestaan van de realisatie van bovengenoemde manege. Mede dankzij veel vrijwilligers is de bouw van de manege tot stand gekomen.

Deze manege biedt vele gehandicapten een welkome vrijetijdsbesteding.